Enter your keyword

Çok Amaçlı

Çok Amaçlı Saha Altyapı Şartnamesi

1. Hatıl Kazısı Yapılması

Mevcut alanda aplike edilen sahanın hatıl betonunun yapılması amacı ile makine marifeti ile hatıl kazısı yapılır, kazıdan çıkan toprak sahadan uzaklaştırılır.

2. Betonarme Hatıl Yapılması

25cm x 50 cm Kesitinde hatıl betonu için çift yüzeyli ahşap kalıp kurulup, kalıp içerisine Ø12 çaplı iki alt, iki üst demir donatı yerleştirilir ve 20 cm ara ile Ø8 çaplı etriye dönülür. Telçit için demir dikmelerin geleceği noktalara hesap edilen ara mesafelerde Ø89×3 mm çaplı ankraj boruları kalıp içinde demir donatıya sabitlenir. Ayrıca zeminden gelen suyu drene etmek amacı ile 3 metre aralıklarla 25 cm boyunda Ø100 PVC boru kalıp içine yerleştirilir. Daha sonra BS20 hazır betonu kalıp içine dökülerek betonarme hatıl oluşturulur.

3. Aydınlatma Direği Yapılması

50cm Yüksekliğinde hazırlanan kalıp içine Ø12 çaplı inşaat demirinden hesap edilen ölçülerde donatı döşenir.Çok amaçlı saha aydınlatma direği dikimi için gerekli olan 1 adet Ø89x3mm çaplı 50cm yüksekliğinde ankraj borusu temel içine yerleştirilir ve mevcut donatıya sabitlenir. Daha sonra BS20 hazır betonu kalıp içine dökülerek aydınlatma direği temeli oluşturulur.

Aydınlatma direği gövdeye bağımlı yapılır ve çıkış merdivenleri Ø48×2 mm çaplı borular kesilerek kaynak yapmak suretiyle oluşturulur.

4. Mıcır Serilmesi ve Sıkıştırılması

Hatıl betonu tamamlandıktan sonra 15 cm yüksekliğinde 4no’lu mıcır makine ile serilip uygun tonajdaki silindir ile sıkıştırılır. Serilip sıkıştırılan mıcır üzerine 20 cm yüksekliğinde 3 ve 2 no’lu mıcırlar yine makine ile serilip sıkıştırılır. Sıkıştırılan mıcır tabakaları üzerine 10 cm yükseklik sağlayacak şekilde 1 no’lu mıcır serilir. Zemin tesviye edilip halı serilme aşamasına getirilir.

5. Çelik Konstrüksiyon-Tel Çit ve Ağ ile Kaplama Yapılması

Halı saha uygulamasının alt yapısı tamamlandıktan sonra, saha etrafının demir boru ve tel çit işleri yapılır. Hesap edilen aralıklarda beton hatıla ankre edilen borulara, 7 metre yükseklik sağlayacak şekilde Ø79×3 mm siyah borular dikilip kaynakla sabitlenir. Dikmelere 3 sıra Ø48×3 mm siyah borudan kayıtlar atılır. Köşelere de diyagonal kayıtlar atılıp sistemin sabitliği sağlanır. Daha sonra istenilen yerde ve ölçüde Ø48×3 mm siyah borudan kapı yapılıp Konstrüksiyon tamamlanır. Boruların ağızları kapaklarla kapatılıp demir aksam 1 kat antipas, 2 kat yağlı boya ile boyanır. Kayıtlar arasına kale arkalarına 5 sıra, yan taraflara 4 sıra halinde 4 mm çelik halat gergi teli çekilip, konstrüksiyonun yan yüzeyi 7 metre yüksekliğinde, 50×50 mm göz aralığında 3,50 mm kalınlığında PVC helezon örgü tel ( telçit ) ile çevrilir. İstenirse 0-4 metre arası telçit, 4-7 metre arası ise ağ ile örülür. Sahanın üstü ise 150×150 mm aralıklı ağ ile kaplanarak telçit Konstrüksiyon imalatı tamamlanır.

6. Elektrik Tesisatı Yapılması

Oyun sahasının uygun ışık değerlerinde ve kademeli olarak aydınlatması için her bir aydınlatma direğine en az 3’er adet gelecek şekilde ( gerek görülürse bu sayı arttırılabilir ) gerekli aydınlatma kapasitesine sahip projektör montajı yapılır. Aydınlatma sisteminin kablolama işlemleri ile topraklama işlemleri yapılıp aydınlatma panosuna bağlantıları sağlanır. TSE standartlarına uygun olan tüm malzemelerin montajı tamamlanıp sistem  çalışır hale getirilir.

7. Enerji Hattı Çekilmesi

Sistemin çalışır hale gelmesi için gerekli olan enerji mevcut bir hattan kablolar vasıtasıyla elde edilir. Mevcut şartlar içinde kablolama işlemi yeraltından gerçekleştirilir.

8. Suni Çim Montajı

Altyapı işleri tamamlandırktan sonra suni çim halı sahaya serilir. Beyaz çizgiler kesilerek yerine yapıştırılır. Suni çim halı dolgusu yapıldıktan sonra saha oyun oynamaya hazır şekilde teslim edilir.