Enter your keyword

Profesyonel Saha Teknik Şartnamesi

Nizami Halı Saha Altyapı Teknik Şartnamesi

1 ) Futbol sahası projeye uygun olarak yerleşim planına göre Nivo, Mira v.b. kullanılarak işaretlenir.

2) Projeye uygun olarak gerekli hafriyat çalışmaları yapılır.

3) Sahanın üst kotu + 25 cm olacak şekilde ayarlanır. Ayrıca içten dışa doğru saha kenarlarına dört tarafta %0.8 eğimli +/- 2 cm kot toleransı ile aplikasyonu yapılır. Tesviyenin tamamlanmasından sonra zemin silindir ile sıkıştırılır.

4) Drenaj çukurları balıksırtı şeklinde iç kanallar orta çizginden kenarlara doğru %1 eğim, cevre kanallar %0,5 eğimle açılır.

5) Ana kanallar taban genişliği 60 cm üst genişliği 70 cm olacak şekilde drenaj suyu toplama rogarlarına bağlanır.

6) Açılan kanalların içerişinde 5 cm kalınlığında 1-7mm dişli dere kumu serilerek sıkıştırılır. Kanallara Q 100 mm delikli drenfleks drenaj boruları döşenerek çevre kanalları ile bağlantı yapılır. Boruların üstleri 4 no lu mıcır (30-40mm) ile kanal seviyesine kadar doldurulur.

7) Kanalları kapatılmış zemine 20 cm yüksekliğinde 3 no lu mıcır (20mm-30mm) proje kotlarına uygun olarak ekskavatör kepçesi ile serilir.

8) Serilen malzeme çift tandemli silindirle vibrasyon yapılmadan enine ve boyuna sıkıştırılır. Sahanın bombesinin bozulmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

9)  Serilen mıcırın üzerine 1-2 nolu kırma taş (10mm-20mm) tozsuz mıcır zemin kotları ölçülerek ve orta bombe kontrol edilerek serilip tekrar  silindir marifeti ile sıkıştırılır.

10)  Mıcır tabakası mastarlanarak sentetik çim halı serimi gerçekleştirilir. Ardından halı kesim ve yapştırma işleri yapılır. Granül ve kum dolgu gerekli miktarda yapılarak saha futbol oynamaya uygun şekilde teslim edilir.